Vi gjør en enda en liten endring i treningstidene i år, og flytter intermediate til onsdag og advanced til tirsdag. Tidene er de samme.

Ses på matta!